İstifadə Rahatlığı

Əməliyyatların daha sürətli və rahat həyata keçirilməsi

İstifadə Rahatlığı

Geniş Hesabat

Müştərilərin, firmaların, malların və xərclərin geniş hesabatı

Geniş Hesabat

Təhlükəsizlik

Hər bir istifadəçiyə fərdi istifadə hüquqların təyin etmək imkanı

Təhlükəsizlik

Texniki Dəstək

Ortaya çıxan çatışmazlıqların qısa müddətdə aradan qaldırılması

Texniki Dəstək

Ticarətin Rahat Yolu

  • Müasir dövrümüzdə bütün həyatımızı, eləcə də ticarət sektorunu İKT-sız təsəvvür etmək mümkün deyil. Ticarətin kompyuterləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması üçün mövcud bazarda onlarla proqram təminatı yaradılmışdır. Bu proses bu gün də davam etdirilir. Lakin həmin proqram təminatları istifadəçiyə rahatlıq yaratdığı qədər problemlər də yarada bilir. Bunlara misal olaraq vergi dərəcələrinin, terminlərin, ticari hesabat formalarının fərqliliyini göstərmək olar. Belə olduğu təqdirdə sırf Azərbaycan istifadəçisi üçün hazırlanmış proqram təminatına ehtiyac yaranır.

    Bu səbəbdən Sizlər üçün Milli Ticarət Proqramını – "Tacir”i yaratdıq.